Tôn Nữ Hỷ Khương

Post Reply
Lam-N1
Posts: 16
Joined: Fri Mar 10, 2023 11:03 am
Location: Vietnam
Contact:

Tôn Nữ Hỷ Khương

Post by Lam-N1 »

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Never give up! 8-) 8-) 8-)
Post Reply