Lấy ý kiến về ngày tổ chức sự kiên 30 + 2 năm ra trường

Các công việc chuẩn bị cho ngày kỷ niệm ngày ra trường năm thứ 30+2
Post Reply

Ngày nào trong 3 ngày dưới đây là phù hợp với lớp của bạn nhất

Poll ended at Mon Apr 24, 2023 7:59 am

1. Thứ bảy, 24/06/2023
0
No votes
2. Thư bảy, 17/07/2023
0
No votes
3. Thứ bảy: 29/07/2023
0
No votes
 
Total votes: 0

Lam-N1
Posts: 16
Joined: Fri Mar 10, 2023 11:03 am
Location: Vietnam
Contact:

Lấy ý kiến về ngày tổ chức sự kiên 30 + 2 năm ra trường

Post by Lam-N1 »

Các bạn hãy kiểm tra với lớp mình và lấy ý kiến theo đại đa số nhé
Never give up! 8-) 8-) 8-)
Post Reply